Лого на ДАУТИ КОМЕРЦ АД, Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ АД, Скопје

ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с.Бојане општина Сарај
Ул. 1723 бр. 20, с. Бојане
02/2550-124
www.dauti.com.mk
info@dauti.com.mk
Дејност Неспецијализирана трговија на големо
Менаџер
Позиција /
Приход 2,799,511,854.00 МКД
Раст приход 3.05 %
Добивка 81,829,996.00 МКД
Раст добивка 30.41 %
Ранг најголеми 67
Ранг најуспешни 159
Вработени 344
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005