Лого на ДИЕМ-ГП ДОО, Гевгелија

ДИЕМ-ГП ДОО, Гевгелија

Друштво за производство,трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија с.Негорци
Башут бб

Дејност Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Менаџер
Позиција /
Приход 397,881,329.00 МКД
Раст приход 16.61 %
Добивка 62,145,077.00 МКД
Раст добивка 7.11 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 181
Вработени 66
Година
2019
2018