Лого на ДИЕМ-ГП ДОО, Гевгелија

ДИЕМ-ГП ДОО, Гевгелија

Друштво за производство,трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија с.Негорци
Башут бб

Дејност Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
Менаџер
Позиција /
Приход 517,391,104.00 МКД
Раст приход %
Добивка 78,546,311.00 МКД
Раст добивка 26.39 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 170
Вработени 58
Година
2020
2019
2018