Лого на ГЕМАК - ТРАДЕ ДООЕЛ, Скопје

ГЕМАК - ТРАДЕ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за посредување и трговија ГЕМАК - ТРАДЕ Енвер ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Ул. Гоце Делчев бр. 11, ДТЦ Мавровка, ламела А, кат 3
02/3137-500
www.gemak.com.mk
Дејност Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,390,887,851.00 МКД
Раст приход -2.18 %
Добивка 73,124,846.00 МКД
Раст добивка 29.39 %
Ранг најголеми 77
Ранг најуспешни 179
Вработени 108
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2008
2007
2006
2005