Лого на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје
Ул. „1737“ бр.32, влез 1, локал 45 ( Палата Зум)
02/3122-385
http://www.halkinsurance.com.mk
info@halkinsurance.com.mk
Дејност Неживотно осигурување
Менаџер
Позиција /
Приход 0.00 МКД
Раст приход 0.00 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 12
Ранг најуспешни 16
Вработени 121
Година
2019