Лого на ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - Скопје IP HIGJIENA KOMUNALE - Shkup

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА - Скопје IP HIGJIENA KOMUNALE - Shkup

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ-NDERMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP
Ул. 516 бр. 10
02/3118-525
www.khigiena.com.mk
khs@khigiena.com.mk
Дејност Собирање на безопасен отпад
Менаџер
Позиција /
Приход 1,231,721,901.00 МКД
Раст приход 2.96 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 150
Ранг најуспешни
Вработени 1337
Година
2020
2019
2017
2013
2012
2009
2008
2007
2005