Лого на ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА, Скопје IP HIGJIENA KOMUNALE, Shkup

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА, Скопје IP HIGJIENA KOMUNALE, Shkup

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА-СКОПЈЕ-NDERMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE-SHKUP
Ул. 516 бр. 10
02/3118-525
www.khigiena.com.mk
khs@khigiena.com.mk
Дејност Собирање на безопасен отпад
Менаџер
Позиција /
Приход 1,196,348,618.00 МКД
Раст приход -0.85 %
Добивка 25,194,761.00 МКД
Раст добивка -67.58 %
Ранг најголеми 147
Ранг најуспешни
Вработени 1203
Година
2019
2017
2013
2012
2009
2008
2007
2005