Лого на КАМ ДОО, Скопје

КАМ ДОО, Скопје

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје
Ул. Индустриска б.б.
02/3171-747
www.kam.com.mk
office@kam.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 8,033,578,558.00 МКД
Раст приход 13.37 %
Добивка 215,366,186.00 МКД
Раст добивка -11.15 %
Ранг најголеми 13
Ранг најуспешни 47
Вработени 849
Година
2019
2018
2017
2013
2012