Лого на ПЕКАБЕСКО АД, Скопје

ПЕКАБЕСКО АД, Скопје

Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД, Кадино Илинден
Ул. 10 бр. 44 Кадино
02/2656-565
www.pekabesko.com.mk
pekabesko@pekabesko.com.mk
Дејност Трговија на големо со месо и производи од месо
Менаџер
Позиција /
Приход 5,052,254,187.00 МКД
Раст приход 5.35 %
Добивка 119,084,904.00 МКД
Раст добивка -5.92 %
Ранг најголеми 32
Ранг најуспешни 114
Вработени 486
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005