Лого на РОБИ ДООЕЛ, Штип

РОБИ ДООЕЛ, Штип

Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип
Ул. Ванчо Прќе бр. 88
032/612-055
www.robi.com.mk
ktvrobi@robi.com.mk
Дејност Дејности на жичани телекомуникации
Менаџер
Позиција /
Приход 805,834,124.00 МКД
Раст приход %
Добивка 119,683,890.00 МКД
Раст добивка -22.49 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 112
Вработени 221
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010