Лого на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, Битола

СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, Битола

Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО с.Долно Оризари, Битола
с. Долно Оризари бб

Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 644,196,510.00 МКД
Раст приход 44.97 %
Добивка 60,581,832.00 МКД
Раст добивка 1.13 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 190
Вработени 119
Година
2019
2018