Лого на АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ, Тетово

АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ, Тетово

Друштво за продукција,маркетинг,дизајн,промет и услуги АРБЕРИА-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
Ул. Боро Вулиќ бр.6 лок.1  

Дејност Издавање на книги
Менаџер
Позиција /
Приход 139,183,833.00 МКД
Раст приход %
Добивка 64,292,163.00 МКД
Раст добивка -70.19 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 195
Вработени 37
Година
2020
2019