Лого на МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД, Прилеп

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД, Прилеп

Акционерско друштво за производство, преработка, трговија и монтажа на украсен камен МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп
Ул. Крушевски пат б.б.
048/418-940
www.mermeren.com
info@mermeren.com
Дејност Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
Менаџер
Позиција /
Приход 2,484,984,496.00 МКД
Раст приход 50.41 %
Добивка 1,540,559,078.00 МКД
Раст добивка 111.13 %
Ранг најголеми 67
Ранг најуспешни 8
Вработени 378
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2007
2006