Лого на СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје

СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ, Скопје

Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул. Борис Трајковски бр. 68
02/2777499
www.supertrade.com.mk
office@supertrade.com.mk
Дејност Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Менаџер
Позиција /
Приход 5,777,699,527.00 МКД
Раст приход 4.74 %
Добивка 81,613,933.00 МКД
Раст добивка 31.79 %
Ранг најголеми 22
Ранг најуспешни 161
Вработени 36
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2006