Лого на РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 13
02/3178-030
www.ramstore.com.mk
contact@ramstore.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,805,514,910.00 МКД
Раст приход 1.63 %
Добивка 140,202,385.00 МКД
Раст добивка -10.12 %
Ранг најголеми 45
Ранг најуспешни 100
Вработени 729
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006