Лого на РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 13
02/3178-030
www.ramstore.com.mk
contact@ramstore.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,744,361,486.00 МКД
Раст приход 12.09 %
Добивка 155,981,336.00 МКД
Раст добивка 4.93 %
Ранг најголеми 44
Ранг најуспешни 67
Вработени 708
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006