Лого на АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за производство,трговија,услуги и градежништво АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
Ул. Орце Николов 182 а
02/3093-200
www.adora.com.mk
info@adora.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 1,305,880,136.00 МКД
Раст приход -13.99 %
Добивка 327,229,212.00 МКД
Раст добивка -11.95 %
Ранг најголеми 129
Ранг најуспешни 31
Вработени 240
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010