Лого на Македонски Телеком АД, Скопје

Македонски Телеком АД, Скопје

Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје
Кеј 13-ти Ноември бр. 6
02/3298-720
www.telekom.mk
122@telekom.mk
Дејност Дејности на жичани телекомуникации
Менаџер
Позиција /
Приход 10,596,035,118.00 МКД
Раст приход 1.76 %
Добивка 1,818,535,385.00 МКД
Раст добивка 0.15 %
Ранг најголеми 9
Ранг најуспешни 6
Вработени 1129
Година
2019
2018
2017
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005