Лого на ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ЕВН МАКЕДОНИЈА АД, Скопје

ЕВН Македонија Акционерско друштво за услуги Скопје
Ул. 11-ти Октомври бр. 9
02/3205-000
www.evn.mk
info@evn.mk
Дејност Трговија на електрична енергија
Менаџер
Позиција /
Приход 14,883,631,319.00 МКД
Раст приход -34.58 %
Добивка 2,287,875,392.00 МКД
Раст добивка 84.95 %
Ранг најголеми 5
Ранг најуспешни 5
Вработени 222
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007