Лого на БРАКО ДОО, Велес

БРАКО ДОО, Велес

Друштво за производство,трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес
Раштански Пат бр. 2
02/3215-063
www.brako.com.mk
office@brako.com.mk
Дејност Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место
Менаџер
Позиција /
Приход 1,448,287,247.00 МКД
Раст приход -12.61 %
Добивка 71,041,374.00 МКД
Раст добивка -2.71 %
Ранг најголеми 123
Ранг најуспешни 186
Вработени 468
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005