Лого на ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје
Ул. Босна и Херцеговина бр. 11А
02/2612-773
www.eurotabak.com.mk
eurotabak@eurotabak.com.mk
Дејност Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 5,461,402,939.00 МКД
Раст приход -2.21 %
Добивка 53,017,183.00 МКД
Раст добивка -19.23 %
Ранг најголеми 24
Ранг најуспешни
Вработени 198
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005