Лого на ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

ЕУРО ТАБАК ДОО, Скопје

Друштво за трговија и услуги ЕУРО ТАБАК ДОО Скопје
Ул. Босна и Херцеговина бр. 11А
02/2612-773
www.eurotabak.com.mk
eurotabak@eurotabak.com.mk
Дејност Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 5,584,734,592.00 МКД
Раст приход -5.78 %
Добивка 65,635,918.00 МКД
Раст добивка -29.10 %
Ранг најголеми 25
Ранг најуспешни 172
Вработени 193
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005