Лого на ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје

Друштво за посредување,трговија и услуги ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје
Бул. 8ми Септември 16 (Хиперниум)
02/3093737
www.tdr.hr
Дејност Трговија на големо со производи од тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 2,753,473,749.00 МКД
Раст приход 0.35 %
Добивка 10,715,697.00 МКД
Раст добивка -27.43 %
Ранг најголеми 58
Ранг најуспешни
Вработени 6
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010