Лого на САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица
Ул. Рударска бр. 28
033/279-200
www.sasa.com.mk
contact@sasa.com.mk
Дејност Вадење на други руди на обоени метали
Менаџер
Позиција /
Приход 5,945,111,730.00 МКД
Раст приход -15.11 %
Добивка 2,852,045,990.00 МКД
Раст добивка -11.76 %
Ранг најголеми 20
Ранг најуспешни 4
Вработени 697
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010