Лого на САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

САСА ДООЕЛ, Македонска Каменица

Рудник САСА ДООЕЛ Македонска Каменица
Ул. Рударска бр. 28
033/279-200
www.sasa.com.mk
contact@sasa.com.mk
Дејност Вадење на други руди на обоени метали
Менаџер
Позиција /
Приход 7,003,309,468.00 МКД
Раст приход 9.55 %
Добивка 3,232,000,622.00 МКД
Раст добивка 10.99 %
Ранг најголеми 19
Ранг најуспешни 3
Вработени 683
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010