Лого на ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци
Ул. Индустриска бр. 2
043/418-890
www.igmtrade.com
info@igmtrade.com
Дејност Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
Менаџер
Позиција /
Приход 8,069,796,056.00 МКД
Раст приход 23.06 %
Добивка 778,844,793.00 МКД
Раст добивка 17.36 %
Ранг најголеми 12
Ранг најуспешни 17
Вработени 449
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2007
2006
2005