Лого на ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

ИГМ-ТРЕЈД ДОО, Кавадарци

Друштво за производство, трговија и услуги ИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци
Ул. Индустриска бр. 2
043/418-890
www.igmtrade.com
info@igmtrade.com
Дејност Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
Менаџер
Позиција /
Приход 6,731,361,226.00 МКД
Раст приход -16.59 %
Добивка 396,628,123.00 МКД
Раст добивка -49.07 %
Ранг најголеми 18
Ранг најуспешни 26
Вработени 444
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2007
2006
2005