Лого на ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница
с. Ижиште
045/287-306
pucko-petrol@yahoo.com
Дејност Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Менаџер
Позиција /
Приход 2,515,146,041.00 МКД
Раст приход 11.64 %
Добивка 171,893,352.00 МКД
Раст добивка 41.13 %
Ранг најголеми 65
Ранг најуспешни 63
Вработени 174
Година
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2006