Лого на ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница
с. Ижиште
045/287-306
pucko-petrol@yahoo.com
Дејност Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
Менаџер
Позиција /
Приход 2,854,163,447.00 МКД
Раст приход 13.48 %
Добивка 171,526,509.00 МКД
Раст добивка -0.21 %
Ранг најголеми 65
Ранг најуспешни 76
Вработени 164
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2006