Лого на ИЛИНДЕН АД, Струга

ИЛИНДЕН АД, Струга

Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга
Ул. Пролетерски бригади бр.62Б
046/781967
www.ilindenstruga.com.mk
ilindenа@t-home.mk
Дејност Изградба на патишта и автопати
Менаџер
Позиција /
Приход 822,451,275.00 МКД
Раст приход 35.12 %
Добивка 62,209,683.00 МКД
Раст добивка 73.61 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 180
Вработени 158
Година
2019
2017
2016
2014
2012
2010
2007
2006