Лого на ИЛИНДЕН АД, Струга

ИЛИНДЕН АД, Струга

Трговско друштво за градежништво производство трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга
Ул. Пролетерски бригади бр.62Б
046/781967
www.ilindenstruga.com.mk
ilindenа@t-home.mk
Дејност Изградба на патишта и автопати
Менаџер
Позиција /
Приход 789,530,263.00 МКД
Раст приход 0.00 %
Добивка 178,398,210.00 МКД
Раст добивка 186.77 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 72
Вработени 148
Година
2020
2019
2017
2016
2014
2012
2010
2007
2006