КРЕДИТНЕТ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за трговија,услуги и друго финансиско посредување КРЕДИТНЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Н. Вапцаров 2 кат 3
02/3117760
www.kreditnet.com.mk