Лого на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, Скопје

РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
Ул. Козле бр. 188
02/3088-701
www.replek.com.mk
Дејност Производство на фармацевтски препарати
Менаџер
Позиција /
Приход 812,627,834.00 МКД
Раст приход 3.82 %
Добивка 110,525,480.00 МКД
Раст добивка -16.84 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 105
Вработени 339
Година
2019
2018
2017