Четврток, 18 Јули 2024
Дома Клуб 200 Новости Анализи За Нас Контакт

Новости

Финансиска анализа на врвните фармацевтски компании во Македонија за 2022 година

Сеопфатна финансиска анализа на најголемите и најуспешните фармацевтски компании во Македонија за 2022 година, фокусирана на приходите и добивката пред оданочување.

Фармацевтската индустрија во Македонија покажа значителен раст во 2022 година, со клучни компании кои предводат и во генерирање на приходи и во профитабилност. Оваа анализа се фокусира на финансиските резултати на овие компании, обезбедувајќи увид во нивното економско влијание и пазарна позиција.

Во 2022 година, македонскиот фармацевтски сектор беше доминиран од мешавина на локални и меѓународни компании, секоја од нив значително придонесувајќи за вкупните приходи и профитабилност на индустријата.


ЗЕГИН ДОО, Скопје се истакна како лидер во однос на приходите, со пријавени 5.006.910.783 МКД. И покрај високите приходи, нивната добивка пред оданочување беше релативно скромна од 24.061.869 МКД, што укажува на високи оперативни трошоци или значајни реинвестиции во бизнисот.

МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО, Скопје исто така пријави импресивни приходи од 4.036.780.331 МКД со значително поголема добивка пред оданочување од 93.033.721 МКД. Ова сугерира поефикасна стратегија за управување со трошоци во споредба со конкурентите.

ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ, Битола постигна забележителни приходи од 3.235.525.934 МКД и добивка пред оданочување од 55.370.046 МКД, што ја покажува нивната солидна пазарна присутност и оперативна ефикасност.


Во однос на профитабилноста, ГАЛИНОС ФАРМ ДОО, Илинден се истакнува со добивка пред оданочување од 164.608.170 МКД од вкупни приходи од 329.685.519 МКД. Оваа забележителна маргина на профит укажува на ефективни бизнис стратегии и потенцијално пониски оперативни трошоци.

Други забележителни компании вклучуваат Д-Р ПАНОВСКИ АД, Скопје, со добивка пред оданочување од 139.500.145 МКД на приходи од 1.589.240.446 МКД, и СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО, Скопје, кои постигнаа добивка пред оданочување од 131.483.783 МКД од вкупни приходи од 344.084.505 МКД.


Податоците покажуваат дека македонскиот фармацевтски пазар е високо конкурентен, со значителни разлики во маргините на профит. Компаниите со повисоки приходи не секогаш значат и повисока профитабилност, што ја нагласува важноста на ефикасното управување со трошоците и стратешките инвестиции.

Финансиската успешност на македонските фармацевтски компании во 2022 година ја нагласува потенцијалната растежност на секторот и различните стратегии кои ги применуваат различните играчи на пазарот. Компании како ГАЛИНОС ФАРМ ДОО и МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО претставуваат успешни модели на висока профитабилност, додека лидери во приходите како ЗЕГИН ДОО го демонстрираат обемот на пазарните операции.

Квалитетен и одржлив енергетски систем за зелена Европа

Енергетската трансформација кон која се стремат сите земји во регионот на Југоисточна Европа понекогаш може да биде предизвик. Сепак, со паметни инвестиции, изградба, управување и одржување на енергетските системи, овие предизвици ги претвораме во можности.

Пекабеско: Традиција и иновација во производството и дистрибуцијата на храна

Дознајте како Пекабеско ја комбинира традицијата и иновацијата во производството и дистрибуцијата на храна.

КАМ Маркет: Лидер во малопродажната иновација и поддршката на заедницата

Како клучен играч во малопродажниот сектор во Северна Македонија, КАМ Маркет се истакнува со широк асортиман на производи и ориентираност кон клиентите, постојано поставувајќи стандарди во индустријата.
Годишно издание

Државниот завод за статистика ги поздравува напорите и посветеноста на Еуро Бизнис Центар Скопје, како покровител на публикацијата „200 најголеми и најуспешни“, за промоција на успесите на најголемите и најуспешните деловни субјекти во Република Македонија. Од особено значење за читателите на публикацијата е презентирањето на официјални статистички податоци при претставувањето на фактичката состојба на економијата во Република Македонија. Тоа претставува потврда на важноста на статистиката при носењето одлуки засновани на релевантни, квалитетни, точни и навремени статистички податоци.

Државен завод за статистика

Учесници
Соработници

Користиме колачиња (cookies) за да Ви овозможиме најдобро искуство на нашиот сајт