Лого на ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп
ТИРЗ с. Алинци

Дејност Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
Менаџер
Позиција /
Приход 3,503,148,370.00 МКД
Раст приход 1.39 %
Добивка 310,455,733.00 МКД
Раст добивка 99.20 %
Ранг најголеми 51
Ранг најуспешни 35
Вработени 1944
Година
2020
2019
2018