Лого на ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, Прилеп

Друштво за производство, трговија и услуги ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп
ТИРЗ с. Алинци

Дејност Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
Менаџер
Позиција /
Приход 3,455,241,256.00 МКД
Раст приход 110.13 %
Добивка 155,849,936.00 МКД
Раст добивка 3161.59 %
Ранг најголеми 48
Ранг најуспешни 68
Вработени 1631
Година
2019
2018