Лого на ХАЛК БАНКА АД Скопје

ХАЛК БАНКА АД Скопје

ХАЛК БАНКА АД Скопје
бул.Св.Кирил и Методиј бр.54
02/3240-800
www.halkbank.mk
halkbank@halkbank.mk
Дејност Друго монетарно посредување
Менаџер
Позиција /
Приход 0.00 МКД
Раст приход 0.00 %
Добивка 0.00 МКД
Раст добивка 0.00 %
Ранг најголеми 4
Ранг најуспешни 4
Вработени 514
Година
2019