Лого на КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип
Ул. Гоце Делчев бр. 52
032/397-937
kit-goteks@t-home.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,334,948,940.00 МКД
Раст приход 17.57 %
Добивка 107,265,406.00 МКД
Раст добивка -19.08 %
Ранг најголеми 49
Ранг најуспешни 110
Вработени 750
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012