Лого на КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

КИТ-ГО ДООЕЛ, Штип

Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип
Ул. Гоце Делчев бр. 52
032/397-937
kitgo@kitgo.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 3,893,533,474.00 МКД
Раст приход 16.75 %
Добивка 155,772,301.00 МКД
Раст добивка 45.22 %
Ранг најголеми 44
Ранг најуспешни 86
Вработени 837
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012