Лого на МАКС ДООЕЛ, Струмица

МАКС ДООЕЛ, Струмица

Друштво за производство,трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
Ул. Климент Охриски б.б.
034/320877
www.maks.com.mk
info@maks.com.mk
Дејност Производство на зачини и други додатоци
Менаџер
Позиција /
Приход 694,896,811.00 МКД
Раст приход 0.21 %
Добивка 82,749,271.00 МКД
Раст добивка -4.17 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 141
Вработени 157
Година
2019
2018
2017
2016
2015
2006