Лого на МАКС ДООЕЛ, Струмица

МАКС ДООЕЛ, Струмица

Друштво за производство,трговија и услуги МАКС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица
Ул. Климент Охриски б.б.
034/320877
www.maks.com.mk
info@maks.com.mk
Дејност Производство на зачини и други додатоци
Менаџер
Позиција /
Приход 723,732,201.00 МКД
Раст приход %
Добивка 77,351,322.00 МКД
Раст добивка -6.52 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 173
Вработени 160
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2006