МОТОР КОАЧ ИНДУСТРИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО, Скопје

Друштво за производство и трговија МОТОР КОАч ИНДУСТРИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
бул.Партизански Одреди бр.7
02/2551-065