ПЕТРО М ДОО, Скопје

Друштво за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден
нас. Илинден-Трница бб
02/2550-580
www.petrom.com.mk
petromgm@petrom.com.mk