Лого на ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 1
02/3069-916
www.vero.com.mk
sec@vero.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 5,135,541,313.00 МКД
Раст приход 2.44 %
Добивка 567,205,148.00 МКД
Раст добивка -8.61 %
Ранг најголеми 31
Ранг најуспешни 21
Вработени 1062
Година
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2005