Лого на ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје
Ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14

Дејност Дејности на коцкање и обложување
Менаџер
Позиција /
Приход 1,864,539,813.00 МКД
Раст приход 45.21 %
Добивка 493,961,777.00 МКД
Раст добивка 43.28 %
Ранг најголеми 88
Ранг најуспешни 21
Вработени 19
Година
2019