Лого на ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

ДРЖАВНА ВИДЕОЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДОО, Скопје

Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје
Ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 14

Дејност Дејности на коцкање и обложување
Менаџер
Позиција /
Приход 2,729,488,496.00 МКД
Раст приход 46.39 %
Добивка 736,940,026.00 МКД
Раст добивка 49.19 %
Ранг најголеми 68
Ранг најуспешни 17
Вработени 27
Година
2020
2019