Лого на САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО А.Д. Скопје

САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО А.Д. Скопје

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови САВА ПЕНЗИСКО ДРУШТВО А.Д Скопје
Мајка Тереза 1
02/5100-285
Дејност Дејности на управување со фондови
Менаџер
Позиција /
Приход 236,404,338.00 МКД
Раст приход 10.38 %
Добивка 101,820,090.00 МКД
Раст добивка 16.78 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 117
Вработени 30
Година
2019
2014