Лого на СИНПЕКС ДОО, Битола

СИНПЕКС ДОО, Битола

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО Битола
Ул. Воден бр. 17
047/208500
www.sinpeks.com.mk
sinpeks@t-home.mk
Дејност Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема
Менаџер
Позиција /
Приход 1,091,520,173.00 МКД
Раст приход 21.74 %
Добивка 18,753,940.00 МКД
Раст добивка -43.99 %
Ранг најголеми 156
Ранг најуспешни
Вработени 71
Година
2019
2018
2017
2016