ТЕРНА АД, Скопје

ТЕРНА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ,ПРОИЗВОДСТВО И ПОМОРСТВО со седиште во Грција,ул.Месогион 85 Каламон,Т.К. 11526,Атина Грција ТЕРНА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОМОРСТВО-ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ

02/2050530
terna@terna.com.mk