Четврток, 18 Јули 2024
Дома Клуб 200 Новости Анализи За Нас Контакт

Новости

Финансиска Еволуција на ИГМ ТРЕЈД: Анализа на Петгодишните Перформанси

Во последните пет години, ИГМ ТРЕЈД доживеа значителни промени во своите финансиски перформанси и рангирања. Оваа анализа ги разгледува вкупните приходи, добивката пред оданочување, рангирањето според големина и успешност, и бројот на вработени.

Од 2019 до 2023 година, вкупниот приход на ИГМ ТРЕЈД покажа варијации, достигнувајќи највисок износ од 11.237.149.006 денари во 2021 година, што претставува значителен пораст во споредба со претходните години. Во 2022 и 2023 година, приходот се стабилизира на околу 9,7 милијарди денари.

Добивката пред оданочување следи сличен тренд, со највисок износ од 3.412.920.594 денари во 2021 година. По оваа рекордна година, добивката се намали на околу 2 милијарди денари во 2022 и нешто помалку од 1 милијарда денари во 2023 година.


Рангирањето на ИГМ ТРЕЈД според големина и успешност, исто така, покажа интересни промени. Највисоко рангирање според големина беше 11-то место во 2021 година, додека според успешност, компанијата го достигна второто место истата година. Во наредните години, рангирањето варираше, но остана високо.

Просечниот број на вработени, од друга страна, покажа постојан раст од 444 во 2019 година до 500 во 2021 година, а потоа благо се намали на 480 во 2023 година.


Финансиските перформанси на ИГМ ТРЕЈД во последните пет години ја истакнуваат способноста на компанијата да постигне значителен раст, особено во 2021 година. И покрај некои флуктуации, компанијата задржа силни приходи и маргини на добивка. Варијациите во рангирањата и бројот на вработени, исто така, го одразуваат динамичниот карактер на деловната средина во која функционира компанијата. Оваа анализа покажува дека ИГМ ТРЕЈД е добро позиционирана за идниот раст и успех.

Квалитетен и одржлив енергетски систем за зелена Европа

Енергетската трансформација кон која се стремат сите земји во регионот на Југоисточна Европа понекогаш може да биде предизвик. Сепак, со паметни инвестиции, изградба, управување и одржување на енергетските системи, овие предизвици ги претвораме во можности.

Пекабеско: Традиција и иновација во производството и дистрибуцијата на храна

Дознајте како Пекабеско ја комбинира традицијата и иновацијата во производството и дистрибуцијата на храна.

КАМ Маркет: Лидер во малопродажната иновација и поддршката на заедницата

Како клучен играч во малопродажниот сектор во Северна Македонија, КАМ Маркет се истакнува со широк асортиман на производи и ориентираност кон клиентите, постојано поставувајќи стандарди во индустријата.
Годишно издание

The “200 Largest and Successful” review is very helpful for us from the international community. Indeed, the French Embassy is always looking for useful economic indicators and your review allow us to be well informed and to easily identify the most important economic agents of the Macedonian market. Your publication is also one of the best to stay up-to-date with Macedonian fast-moving economy and we are pleased to receive each new edition.

Laurence Auer, Амбасадорот на Франција во Скопје

Учесници
Соработници

Користиме колачиња (cookies) за да Ви овозможиме најдобро искуство на нашиот сајт