Лого на АД ЕСМ, Скопје

АД ЕСМ, Скопје

Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје
Ул. 11-ти Октомври бр. 9
02/3112-165
www.elem.com.mk
Дејност Производство на електрична енергија
Менаџер
Позиција /
Приход 13,740,748,747.00 МКД
Раст приход 2.02 %
Добивка 1,834,366,488.00 МКД
Раст добивка 199.04 %
Ранг најголеми 5
Ранг најуспешни 5
Вработени 4754
Година
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007