Лого на КБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје

КБ Прво Пензиско Друштво АД Скопје

КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје
МИТ.ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ бр. 6  
02/3243-777
www.kbprvo.com.mk
contact@kbprvo.com.mk
Дејност Дејности на управување со фондови
Менаџер
Позиција /
Приход 263,526,493.00 МКД
Раст приход 7.49 %
Добивка 145,760,115.00 МКД
Раст добивка 16.33 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 76
Вработени 30
Година
2019
2018