Лого на КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО
Ул. Александар Македонски 1Г/13
048/432-553
http://www.somnia.com.mk/
info@comfy-angel.com.mk
Дејност Производство на готови текстилни производи, освен облека
Менаџер
Позиција /
Приход 1,530,394,251.00 МКД
Раст приход 7.90 %
Добивка 67,715,113.00 МКД
Раст добивка -31.12 %
Ранг најголеми 110
Ранг најуспешни 167
Вработени 876
Година
2019
2018
2017
2016