Лого на КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

КОМФИ-АНГЕЛ ДОО, Прилеп

Друштво за производство на текстил и текстилни производи,трговија и услуги КОМФИ-АНГЕЛ увоз-извоз Прилеп ДОО
Ул. Александар Македонски 1Г/13
048/432-553
http://www.somnia.com.mk/
info@comfy-angel.com.mk
Дејност Производство на готови текстилни производи, освен облека
Менаџер
Позиција /
Приход 1,703,963,570.00 МКД
Раст приход 11.34 %
Добивка 93,589,489.00 МКД
Раст добивка 38.21 %
Ранг најголеми 105
Ранг најуспешни 144
Вработени 808
Година
2020
2019
2018
2017
2016