Лого на ТРИМ ДОО, Охрид

ТРИМ ДОО, Охрид

Градежно трговско услужно друштво ТРИМ увоз-извоз Охрид ДОО
Ул. Туристичка бр. 55
046/253104
www.trimlum.com
trim_oh@yahoo.com
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 386,791,288.00 МКД
Раст приход 9.36 %
Добивка 66,486,998.00 МКД
Раст добивка 42.42 %
Ранг најголеми
Ранг најуспешни 169
Вработени 47
Година
2019
2016
2015
2014