Лого на ЖИТО ЛУКС АД, Скопје

ЖИТО ЛУКС АД, Скопје

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје
Бул. Македонска Косовска бригада бр. 44
02/5270-000
www.zitoluks.com.mk
zitoluks@zitoluks.com.mk
Дејност Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
Менаџер
Позиција /
Приход 1,161,072,800.00 МКД
Раст приход 1.69 %
Добивка 8,764,862.00 МКД
Раст добивка 104.04 %
Ранг најголеми 152
Ранг најуспешни
Вработени 355
Година
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2006
2005