Лого на ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

ЗСФ-КОМ ДООЕЛ, Скопје

Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, трговија и услуги ЗСФ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Бул. Партизански Одреди бр. 106/Лок1
078/377-722
www.zsf.com.mk
zsf@zsf.com.mk
Дејност Изградба на станбени и нестанбени згради
Менаџер
Позиција /
Приход 1,292,476,377.00 МКД
Раст приход 302.35 %
Добивка 471,822,973.00 МКД
Раст добивка 669.54 %
Ранг најголеми 132
Ранг најуспешни 22
Вработени 21
Година
2019
2018
2016